Pentru ca lucrul cu organele statului ne descurajeaza pe toti, regasiti mai jos pasii privind inchiderea unui PFA.

Pasul 1: Radierea PFA-ului la Registrul Comertului

Documentele necesare pentru inregistrarea in Registrul Comertului a radierii persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale sunt urmatoarele:

 1. Cererea de înregistrare – formular, bifată în dreptul la pct. II – radiere şi la pct. 7.6. pentru motivul radierii;
 2. Documentul care atestă motivul radierii, dacă este cazul;
 3. Certificatul de înregistrare și certificatul constatator de autorizare (original);
 4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:
 • – 45 lei – taxele de registru;
 • – 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Mentiunea privind radierea societatii se va elibera in termen de 3 zile de la data depunerii dosarului de radiere.

Pasul 2: Inchiderea PFA-ului la ANAF:

Dupa ridicarea mentiunii privind radierea eliberata de Registrul Comertului se intocmeste un dosar ca va fi depus la ANAF-ul unde PFA-ul este arondat. Dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • – cerere de incetare activitate
 • – dovada radierii la O.R.C. / incetării contractului de colaborare
 • – declarația de inregistrare fiscala, cod 070 (2 ex.)
 • – certificat de inregistrare fiscală in original
 • – certificat de atestare fiscala. In cazul in care PFA-ul are datorii, inchiderea acestuia se va efectua dupa plata contributiilor restante.
 • – declarația privind veniturile realizate, cod 200 (2 ex.)
 • – declaratia 392 a/b
 • – Registru de Incasari si Plati si Registru Inventar inchis (copie/original, dupa caz)

Model cerere de incetare activitate

CERERE DE ÎNCETARE A ACTIVITĂȚII INDEPENDENTE

Subsemnatul/a _____________________, domiciliat în orașul / comuna / satul ______________________, str. ____________, nr. _____, bl. _____, sc. ___, et. ____, ap. _____, jud. ______, identificat/ă cu BI / CI, seria ____, nr. ____________, CNP ___________________, eliberat/ă de ____________________ la data de ______________, înregistrat/ă ca și PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ la Oficiul Registrului Comerțului, având numărul de ordine ___/____/____ și codul unic de înregistrare (CUI) ______________, și la Administrația Finanțelor Publice, având codul de înregistrare fiscală (CIF) ______________, solicit încetarea activității independente.

Anexez cererii următoarele documente:

 • – dovada radierii la O.R.C.
 • – declarația de înregistrare fiscală, cod 070 (2 ex.)
 • – certificatul de înregistrare fiscală în original
 • – certificatul de atestare fiscală
 • – declarația privind veniturile realizate, cod 200 (2 ex.)

Data

Semnatura,

Acestea fiind spuse va urez SUCCES!