OMFP 170/2015, incepand cu 1 martie 2015, reprezinta actul normativ ce reglementeaza modul de tinere a contabilitatii in partida simpla.

Cine va intocmi contabilitatea in partida simpla dupa noile reglementari

Noile modificari privind contabilitatea in partida simpla se aplica de persoanele fizice si ascoierile fara personalitate juridica ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obtinut din urmatoarele surse:

 • Activitati independente;
 • Cedarea folosintei bunurilor;
 • Activitati agricole, sivicultura si piscicultura.

Ce modificari aduce OMFP 170/2015  referitoare la contabilitatea in partida simpla

Persoanele fizice mentionate mai sus pot opta pentru tinerea evidentei contabile in partida dubla.

Contabilitatea in partida dubla poate fi intocmita de la inceputul exercitiului financiar ulterior celui in care s-a decis schimbarea conducerii contabilitatii.

Operatorii economici  persoane fizice infintati dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin pot opta inca de la infiintare la conducerea contabilitatii in partida dubla sau in partida simpla.

Cum se realizeaza trecerea de la contabilitate in partida simpla la contabilitate in partida dubla

Optarea pentru conducerea contabilitatii in partida dubla atrage dupa sine conducerea contabilitatii in conformitate cu reglementarile valabile operatorilor economici pana la nivel de balanta inclusiv dar fara a se intocmi situatii financiare anuale.

Trecerea de la contabilitatea in partida simpla la contabilitatea in partida dubla, se realizeaza avand ca document justificativ un inventar din care sa rezulte activele si datoriile persoanei fizice, iar deschiderea initiala a conturilor se va face prin utilizarea contului 455 „Sume datorate actionarilor/asociatilor”.

Conform reglementarilor legale persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla trebuie sa detina in mod obligatoriu urmatoarele registre:

  • Registrul Jurnal de incasari si plati – cod 14-1-1/b;
  • Registrul Inventar – cod 14-1-2/b.

Termenele de pastrarea a documentelor reglementate de OMFP 170/2015  sunt:

 1. a)10 ani pentru Registrul Jurnal de incasari si plati si Registrul Inventar;
 2. b)50 ani pentru statele de salarii;
 3. c)5 ani pentru documentele justificative primare;
 4. d)documentele ce atesta provenienta unor bunuri cu o durata de folosinta mai mare de 5 ani se pastreaza pe toata durata de utilizare a bunurilor.

Alte reglementari ale OMFP 170/2015

 • cele doua registre amintite, Registrul Jurnal de incasari si plati si Registrul Inventar nu mai trebuie vizate de catre ANAF. Registrele contabile deja parafate se utilizeaza in continuare;
 • elementele patrimoniale respecta principiul costului de achizitie sau de productie, cand se efectueaza inregistrarea in contabilitate;
 • operatiunile efectuate in valuta se convertesc in lei, la cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi bancara anterioara efectuarii operatiei;
 • daca se utilizeaza casa de marcat fiscala, documentul ce atesta incasarile este raportul fiscal de inchidere zilnica;
 • inscrierea datelor in contabilitate se face fie manual, fie se pot utiliza sistemele informatice de prelucrare a datelor;
 • elementele patrimoniale sunt bunuri si drepturi care contribuie la desfasurarea activitatii. Acestea cuprind imobilizari corporale (mijloace fixe), stocuri si imobilizari necorporale, respectiv programe informatice, brevete, licente, marci comerciale, dreptui si active similare;
 • persoanele care conduc contabilitate in partida simpla nu intocmesc situatii financiare anuale.